I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.1-18 จบ

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย

หลังจากเห็นพ่อของตัวเองถูกฆาตกรรมไปต่อหน้า ปาร์ค ซูฮาได้มีความสามารถในการอ่านใจผู้อื่นผ่านการมองตา ตลอดระยะเวลา 10 ปี มิน จุนกุกถูกตัดสินโทษจำคุกจากเหตุฆาตกรรมพ่อของปาร์ค ซูฮาเพราะจาง ฮเยซองขึ้นให้การเป็นพยานรู้เห็นการฆาตกรรมในการพิจารณาคดีครั้งนั้น จุนกุกต้องการที่จะตามล้างแค้นเธอ ปาร์ค ซูฮาได้ใ้ห้สัญญาว่าจะปกป้องเธอ แต่หลังจากนั้น พวกเขาก็ไม่ได้พบกันอีก 10 ปีต่อมา มิน จุนกุกได้รับการปล่อยตัวและวางแผนตามล้างแค้นปาร์ค ซูฮาและจาง ฮเยซอง ในขณะที่ซูฮาเองก็ได้พบกับฮเยซองอีกครั้งเมื่อเธอได้เป็นทนาย ซูฮาใช้ความสามารถของเขาช่วยเธอในการไขคดี

คำค้นหา 123-hd.me i hear your voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย ep.1-18 จบi hear you ซับไทย 123hdi hear you พากย์ไทยi hear you พากย์ไทย 123I Hear Your VoiceI Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจI Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.1-17ซีรี่ย์เกาหลี 2020เสียงรัก สื่อใจเสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทยแว่ว เสียง รัก พากย์ไทย ทุก ตอนแว่วเสียง รัก พากย์ไทย พากย์ไทย123แว่วเสียงรัก 123แว่วเสียงรัก พากย์ไทย 123แว่วเสียงรัก พากย์ไทย 123 hdแว่วเสียงรัก พากย์ไทย 123hdแว่วเสียงรักพากย์ไทยแว่วเสียงรักพากย์ไทย 123แว่วเสียงรักพากย์ไทย 123hdแว่วเสียงรักพากย์ไทย123