Riverdale Season 5 ริเวอร์เดล ปี 5 พากย์ไทย EP 1 – 8 [ซีรี่ย์ฝรั่ง]

Riverdale Season 5 ริเวอร์เดล ปี 5 พากย์ไทย

Riverdale Season 5 ริเวอร์เดล ปี 5 พากย์ไทย ขณะที่ทุกคนในแก๊งต่างท้าทายอำนาจของคุณฮันนี่ในโรงเรียนมัธยมริเวอร์เดล จั๊กเฮ้ดลงมือเขียนผลงานชิ้นใหม่ที่ใช้ทั้งเหตุการณ์จริงและเรื่องแต่งมาดำเนินเรื่องผสมกัน