Slasher Season 2 ซับไทย Ep.1-8 (จบ) [ซีรี่ย์ฝรั่ง จบแล้ว ซีรี่ย์ฝรั่ง ซับไทย]

Slasher Season 2 ซับไทย

Slasher Season2 ซีรี่ย์ฝรั่งซับไทย หญิงสาวคนหนึ่งกลับไปยังเมืองเล็กๆ ที่ซึ่งพ่อแม่ของเธอถูกฆาตรกรรมในอดีต จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการฆาตรกรรมซ้ำรอยในอดีตอีกครั้ง

Slasher Season2 ซับไทย Ep.1

Slasher Season2 ซับไทย Ep.2

Slasher Season2 ซับไทย Ep.3

Slasher Season2 ซับไทย Ep.4

Slasher Season2 ซับไทย Ep.5

Slasher Season2 ซับไทย Ep.6

Slasher Season2 ซับไทย Ep.7

Slasher Season2 ซับไทย Ep.8